Mesleki Yeterlilik MYK Belgeleri Hakkında

Sizin için ne faydalıysa, durmadan biz onu yazıyoruz !

Mesleki Yeterlilik MYK Belgeleri Hakkında

Mesleki Yeterlilik MYK Belgeleri Hakkında Mesleki Yeterlilik MYK Belgeleri Hakkında

MYK Belgesi Nedir ?Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belgeleme şansına sahip olmaktadırlar. Bunu sağlayabilmek için, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları görevlendirilmiştir. Bir meslekte mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler, ilgili meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparlar. Yetkili belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunu uygun bulursa kişiyi değerlendirmeye tabi tutar. Bu değerlendirme çeşitli sınav türlerini içerebilmektedir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaktadırlar.

Adayların sahip olduğu mesleki yeterlilik belgeleri belirli bir süre için (2 yıl, 5 yıl vb.) geçerlidir. Mesleki yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi, süre bitiminde ne gibi işlemlerle belge geçerliliğinin uzatılabileceği veya yeniden belge alınabileceği gibi konular ilgili ulusal yeterliliklerde detaylı bir biçimde açıklanmaktadır.

Peki neden var mesleki yeterlilik belgesi..


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; "Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır."

HANGİ MESLEKLERDE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANACAKTIR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte olmak üzere toplam 81 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Gelelim çıkmaza..

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi AB ülkelerinde de geçmekte ve mesleğinizi bu ülkelerde yapmanızı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca AB ülkelerinde iş aramaya yönelik Europass sistemi ile AB ülkelerinde mesleki yeterlilik belgeniz ile iş başvurusu yapabilir ve iş bulabilirsiniz.


Mesleki Yeterlilik Belgenizi aldığınızda talep edebileceğiniz Europass sertifika eki, mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlara verilebilen ek bir belgedir. Bu belge sayesinde, belirlenmiş olan AB ülkeleri ülkelerinde mesleki yeterlilik belgelerinizi belgeleme şansınız bulunmaktadır.

Bu belgeleri çoğu arkadaşımız bende dahil olmak üzere aldık fakat işin beceri boyutundan diploma boyutuna taşınması durumu var burada işler karışıyor çünkü çoğu arkadaşımız bu belge ile denklik almaya çalıştığında ret alıyor bunun nedeni eğitimle değil sadece iş geçmişi ve sınavla alındığı için yani alt yapısını istediklerinde içeriğini sağlayamadığımız bir belge. Belgenin bir beceri olarak geçerliliği olsa da denklik kulvarında bir geçerliliği yok tabi bu belgelerle avrupaya giden arkadaşlarımız oluyor kalifiye olmuş ve bazı becerileri üst seviye olmakla beraber iş verenleri tarafından taşeron dediğim yada bir takım durumlardan proseslerden geçer herkes için bu durum söz konusu olamamakla beraber bu belge Türkiye sınırları dahilinde artık kalifiye insanlar için gerekli olacak bir belge o yüzden Türkiyede bir iş ile meşgul olan arkadaşlarımın elinde bulundurması gereken zorunlu belge durumuna yakın zamanda gelecektir.

Sonuç olarak MYK Belgesi Avrupada denkliğe tabi olacak bir belge değildir.